SJÖKULTUR


Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!