SJÖKULTUR

> Kvav;

Kvav;

gå i, se Förlisa

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!