SJÖKULTUR


Lajmjosare (lime-juicer);

brittisk sjöman, urspr. amerikanskt öknamn på brittiska fartyg, där lime sedan år 1607 var standardprofylax mot skörbjugg. (Dock experimenterade engelsmännen även med andra slags vitamintillskott, bl.a. surkål. Vilket således inte blev öknamn på dem utan i stället - i formen kraut - på tyskar, motsvarande de svenska sjömännens "hornblåsare".) En annan, sannolikt grundlös uttolkning är att limey skulle ha med den krit- (lime) rika jordmånen och white cliffs of Dover att göra.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!