SJÖKULTUR


Läktra;

överföra last eller bunkerolja från ett fartyg till ett annat.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!