SJÖKULTUR


Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!