SJÖKULTUR


Lämpa (trim);

placera på ett lämpligt sätt med hänsyn till fartygets stabilitet, omstuva, detsamma som trimma.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!