SJÖKULTUR


Långskepps (fore-and-aft /line/);

om fartyget i hela dess längd. Kan ibland även avse hela fartygssidan mot kaj (alongside).

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!