SJÖKULTUR


Länsa, läns (pump, dry off, av lågty/nederl. sjötermen lens, "tom");

bl.a. befria(d) från vatten. Jfr "Slå en läns".

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!