SJÖKULTUR


Låring (quarter);

del av fartygssidan akter om tvärs.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!