SJÖKULTUR


Läst (av lågty. last);

gammalt mått på fartygets dräktighet, sedan länge ur bruk i Sverige. Egentligen samma ord som last.

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!