SJÖKULTUR


Läst (av lågty. last);

gammalt mått på fartygets dräktighet, sedan länge ur bruk i Sverige. Egentligen samma ord som last.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!