SJÖKULTUR


Last(age) (av lågty. last/asche/);

börda, det gods fartyget för med sig. Jfr läst.

Nock;

av lågty. nok(ke). Yttersta ändan av rundhult, har troligen inget samband med...

> Fler sjötermer som du behöver veta!