SJÖKULTUR


Last(age) (av lågty. last/asche/);

börda, det gods fartyget för med sig. Jfr läst.

Arbeta (hårt i sjön) (to labour /in rough seas/);

om fartyget när det utsätts för påfrestningar genom att rulla och stampa i mycket grov sjö.

> Fler sjötermer som du behöver veta!