SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!