SJÖKULTUR


Levang (deck-brush);

borste med långt skaft, t.ex. att vaska durken med

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!