SJÖKULTUR


Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!