SJÖKULTUR


Loda, lodning (to sound);

att med lod mäta vattendjup (t.ex. för att undvika grundkänning i okända farvatten).

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!