SJÖKULTUR


Löpande gods;

tågvirke som används vid manövrering av segel och rår. Skämtsam benämning på dryckjom som lätt löper genom strupen. Jfr Stagad.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!