SJÖKULTUR


Mäss (mess/room/, av lat. missus, "skickat /från köket/");

sjömännens gemensamma matsal.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!