SJÖKULTUR


Mäss (mess/room/, av lat. missus, "skickat /från köket/");

sjömännens gemensamma matsal.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!