SJÖKULTUR


Mässuppassare (mess boy);

Kalle som han fick heta hade långa dagar. Om han driftade kunde det kallas "mässfall".

Belägga (belay);

fastgöra (t.ex. en tågända som lätt skall kunna lossgöras). Förekommer bl.a. i uttrycket "Stopp och belägg!" (belay there).

> Fler sjötermer som du behöver veta!