SJÖKULTUR


Mässuppassare (mess boy);

Kalle som han fick heta hade långa dagar. Om han driftade kunde det kallas "mässfall".

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!