SJÖKULTUR


Matros (eng. able bodied seaman, AB; av nederl. matroos och fra. matelot);

befaren sjöman på däck. Ytterst samma ord som eng. mate, (backlags-) kamrat, numera styrman.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!