SJÖKULTUR


Midvaters, segla;

att segla mitt i farled, men även att slingra sig fram mot sitt mål, att inte uppträda helt rakryggat.

Tom Cox’s traverse;

skämtsamt om arbetsskygg sjömans konster, "tagande sig två gånger runt vattentunnan och en gång runt storbåten", som skall ge intryck av att han arbetar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!