SJÖKULTUR


Mönstra av för gott;

törna in för gott, dvs avlida.