SJÖKULTUR


Mönstra på/av (sign on/pay off);

om sjöman som påbörjar/avslutar sin törn (ej att förväxla med själva /rederi-/anställningen).

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!