SJÖKULTUR


Monsun (av arab. mausin, "årstid");

ihållande vindar i subtropiska områden, från land på vintern och från havet på sommaren. Vinterhalvårets NE- respektive NW-monsun - beroende på farvatten - anses bero på kalla och torra vindar från Himalaya ut över havet, medan sommarhalvårets SW-monsun anses bero på atmosfäriska hävningar över den solvarma tibetanska högplatån. Monsunen är egentligen en land- och sjöbris i kolossalformat.

Nock;

av lågty. nok(ke). Yttersta ändan av rundhult, har troligen inget samband med...

> Fler sjötermer som du behöver veta!