SJÖKULTUR


Mother Carey’s chickens (av Jungfru Marias tillnamn Mater Cara, "Vår Fru", i hennes roll som sjömännens skyddshelgon);

stormsvalor och stormfåglar som anses varna sjömännen för annalkande storm. Dessutom är det troligt att de, i likhet med många andra av havets fåglar, härbärgerar avlidna sjömäns själar. De kallas även petreller, då de med sitt trippande på vågorna erinrar om Petrus, som Jesus fick att gå på Genesarets sjö.

Nock;

av lågty. nok(ke). Yttersta ändan av rundhult, har troligen inget samband med...

> Fler sjötermer som du behöver veta!