SJÖKULTUR


Nakterhus (binnacle; av nederländska nachthuis, "natthus");

finns i styrhytten, där det härbärgerar den kardanskt upphängda kompassen.

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!