SJÖKULTUR


Nautisk mil, distansminut (nautical mile);

1.852 meter. Stör ej känsliga sjömäns själsfrid genom att säga "sjömil" En sådan sägs vara identisk med en gammal tysk geografisk mil på 7.420 meter, som förr lär ha använts som mått på de svenska lotslederna. Detta har emellertid ifrågasatts, liksom lämpligheten av att använda termen distansminut. T.o.m. i yrkesnautiska kretsar finns förespråkare för sjömil i betydelsen nautisk mil.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!