SJÖKULTUR


Ombordanställd;

se sjöman, sjöfarare.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!