SJÖKULTUR


Palla, stå pall;

"stå fast" (av spärrhaken pall, eng. pawl, på capstan ombord.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!