SJÖKULTUR


Palma (haul hand over hand, av ital. palma, "handflata");

snabbt ta hem på en tamp etc genom att flytta ena handen framför den andra.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!