SJÖKULTUR


Pentry, penteri (pantry, "skeppsskafferi", av lat. panis, "bröd");

utrymme för servis, diskho etc i anslutning till mäss och byssa.

Gubben (Old Man);

befälhavaren

> Fler sjötermer som du behöver veta!