SJÖKULTUR


Plattgattad;

om fartyg som har plan akterspegel. Jfr rundgattad.

Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!