SJÖKULTUR


Plattgattad;

om fartyg som har plan akterspegel. Jfr rundgattad.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!