SJÖKULTUR


Plimsollmärke (freeboard mark);

anger minsta fribord till vilket fartyget får lastas.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!