SJÖKULTUR


Position (position);

den punkt där fartyget befinner sig vid en given tidpunkt. Radioförkortningen QTH betyder "mitt fartygs position är..."

Tom Cox’s traverse;

skämtsamt om arbetsskygg sjömans konster, "tagande sig två gånger runt vattentunnan och en gång runt storbåten", som skall ge intryck av att han arbetar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!