SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Nock;

av lågty. nok(ke). Yttersta ändan av rundhult, har troligen inget samband med...

> Fler sjötermer som du behöver veta!