SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!