SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!