SJÖKULTUR


Postbojen;

företeelse med angiven position mitt i Gibraltarsund och en del andra farleder, viktig för nyblivna sjömän som före passagen uppmanas att skynda sig att skriva färdigt breven hem till tjejen eller till mor och far. Verklighetsbakgrund utgör Post Office Bay på Charles Island, numera Floreana, som är en av Galapagosöarna. Där finns sedan slutet av 1700-talet en posttunna. Valfångare och säljägare lade sina privatbrev där, varpå hemgående skepp tömde tunnan och tog med breven upp till USA eller Europa. Dock länsades den i andra syften 1813 av kapten David Porter på USS Essex. USA låg i krig med England, och breven hjälpte honom lura ut var han kunde finna fångstmännen för att därmed slå till mot brittiska intressen. Så sent som på 1930-talet hade norrmännen ett fångstläger vid posttunnan. (En aning sydligare men på samma longitud, 90° W, härskar de fortfarande över sin egen söderhavsidyll Peter I:s Øy!)

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!