SJÖKULTUR


Purodroska;

Johnsonfartyg ("johnsare") på Brazil/La Plata-traden.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!