SJÖKULTUR


Ratt (steering wheel);

hjul med handspakar i styrhytten, i mekanisk förbindelse med rodret. Numera ersatt av en liten styrspak.

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!