SJÖKULTUR


Rulla (roll);

sidledes rörelse i sjögång.

Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!