SJÖKULTUR


Rulla (roll);

sidledes rörelse i sjögång.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!