SJÖKULTUR


Rundgattad;

om fartyg som har rundad akter. Jfr plattgattad

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!