SJÖKULTUR


Rundhult (spars);

samlingsnamn för master, rår, bommar etc.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!