SJÖKULTUR


Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!