SJÖKULTUR


Rymma (veer aft);

om vinden när den vrider sig akteröver och blir mer gynnsam. Motsats till skralna.

Tom Cox’s traverse;

skämtsamt om arbetsskygg sjömans konster, "tagande sig två gånger runt vattentunnan och en gång runt storbåten", som skall ge intryck av att han arbetar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!