SJÖKULTUR


Segla (till sjöss);

uttryck som numera oftast saknar samband med "rullgardinbåtar". Arbete till sjöss i allmänhet. (En del berättar dock om när de for snarare än seglade till sjöss.) Navigare necesse est, vivere non est necesse, "Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt", konstaterade Plutarchos för nära 2.000 år sedan. Gustaf II Adolf hade liknande insikter: Rijkets wälfärdh, näst Gudh, beståår på Seglatz och Skepzfarten.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!