SJÖKULTUR


Seglarkompis;

term för skeppskamrat som man haft i det förgångna. Betyder enbart att man ingått i samma besättning, dvs "seglat ihop", och behöver ha inte något med vänskapsband att göra.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!