SJÖKULTUR


Shipper;

avlastare, befraktare, rederiets uppdragsgivare ang. frakt. Jfr skipper

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!