SJÖKULTUR


Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.