SJÖKULTUR


Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!