SJÖKULTUR


Sjöklart, sjöklargöring;

med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför avresa.

Tjingsargubbe;

försäljare i hamnmiljö, jfr galli-galli-men.

> Fler sjötermer som du behöver veta!