SJÖKULTUR


Sjöklart, sjöklargöring;

med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför avresa.

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!