SJÖKULTUR


Sjöklart, sjöklargöring;

med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför avresa.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!