SJÖKULTUR


Sjöman, sjöfarare (seaman, seafarer, mariner osv);

kärt barn med många namn: sjöbjörn, sjöbuss, beckbyxa, sea dog, old salt, shell back, Jack Tar, flying fish sailor m.m. Av sjömanspoesins allra mest extrema motpol omdöpt till "ombordanställd".

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!