SJÖKULTUR


Sjömil;

se nautisk mil.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!