SJÖKULTUR


Sju resor värre;

mått på något som är riktigt dåligt el. illa jämfört med något annat.

Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

> Fler sjötermer som du behöver veta!