SJÖKULTUR


Sju resor värre;

mått på något som är riktigt dåligt el. illa jämfört med något annat.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!